Mountain Peak,  oil on canvas, 68 x 72 inches, 2016

Mountain Peak, oil on canvas, 68 x 72 inches, 2016

  Cliff Edge,  oil on canvas, 58 x 68 inches, 2016.

Cliff Edge, oil on canvas, 58 x 68 inches, 2016.

20170324_150326.jpg
20170322_103927.jpg
20170317_165845.jpg
Mine Field, oil on wood, 30 x 36 inches, 2018. Jerome Evola
Mine Field, oil on wood, 30 x 36 inches, 2018. Jerome Evola

available

  Mountain Peak,  oil on canvas, 68 x 72 inches, 2016
  Cliff Edge,  oil on canvas, 58 x 68 inches, 2016.
20170324_150326.jpg
20170322_103927.jpg
20170317_165845.jpg
Mine Field, oil on wood, 30 x 36 inches, 2018. Jerome Evola

Mountain Peak, oil on canvas, 68 x 72 inches, 2016

Cliff Edge, oil on canvas, 58 x 68 inches, 2016.

Mine Field, oil on wood, 30 x 36 inches, 2018. Jerome Evola

available

show thumbnails