Lake Ontario #1, oil on canvas, 30x36", 2015
Lake Ontario #1, oil on canvas, 30x36", 2015
Lake Ontario #3, 30x36", oil on canvas, 2015
Lake Ontario #3, 30x36", oil on canvas, 2015
Lake Ontario sunny day study, oil on wood panel, 11x14", 2015.
Lake Ontario sunny day study, oil on wood panel, 11x14", 2015.
Lake Ontario, oil on canvas, 30x36", 2015
Lake Ontario, oil on canvas, 30x36", 2015
Lake Ontario #4, oil on canvas, 30x36", 2015
Lake Ontario #4, oil on canvas, 30x36", 2015
Lake Ontario #1, oil on canvas, 30x36", 2015
Lake Ontario #3, 30x36", oil on canvas, 2015
Lake Ontario sunny day study, oil on wood panel, 11x14", 2015.
Lake Ontario, oil on canvas, 30x36", 2015
Lake Ontario #4, oil on canvas, 30x36", 2015
Lake Ontario #1, oil on canvas, 30x36", 2015
Lake Ontario #3, 30x36", oil on canvas, 2015
Lake Ontario sunny day study, oil on wood panel, 11x14", 2015.
Lake Ontario, oil on canvas, 30x36", 2015
Lake Ontario #4, oil on canvas, 30x36", 2015
show thumbnails